Історія кафедри

Рік створення кафедри асоціюється з роком 1944-им, коли наш інститут повернувся з евакуації в м. Харків. Існуюча на той час кафедра архітектури й будівельних конструкцій, керована проф. Чернишовим П.К., поєднувала кілька дисциплін, у тому числі, і основи, фундаменти й інженерну геологію. Пізніше, в 1954 році, була утворена окрема кафедра будівельних конструкцій, яку очолив к.т.н., доцент Ізбаш Ю.В., відомий фахівець в області основ і фундаментів. Ріст інституту й ускладнення інженерних завдань, що постали перед проектувальниками й фундаментобудівельниками, стали причиною поділу зазначеної кафедри на дві й виникненню в 1985 році кафедри механіки ґрунтів, основ і фундаментів. Із цього часу завідувачем кафедри був професор, к.т.н. Рудь О.Г., з 2001 року по 2012 нею керував професор, д.т.н. Таранів В.Г., а з 2012 р. кафедру очолив почесний ректор університету професор д.т.н Шутенко Л.М.

З 1991 року співробітниками кафедри захищено дві докторські дисертації й 6 кандидатських. Кафедра веде дослідження з напрямків: визначення властивостей ґрунтів, хімічного закріплення ґрунтів, вивчення процеcів формування підземної гідросфери в містах, динамічної взаємодії ґрунтів  і споруд, геотехнічне супроводження реконструкції і т.д.


На сайті 426 гостей та користувачі відсутні